Hlavná stránka »O nás

Nezávislé Slovensko-vráťme krajinu občanom

Hlavným cieľom iniciatívy Nezávislé Slovensko-vráťme kraninu občanom, bude podpora a aktívna účasť občanov v politickej strane s národným a sociálnym odkazom! Jej cieľom je vytvorenie oligarchiou nekontrolovanej a neriadenej opozície. Zjednotenie kresťasnkých a národných síl na Slovensku, ovažujeme za jedinú cestu zo súčasného marazmu. Naším ďalším cieľom bude vytvorenie regionálnych štruktúr a príprava na účasť v komunálnych voľbách.

Profilovo sa bude orientovať a nadväzovať kontakty s národno-demokratickými stranami, ktoré majú v Európe vzostupný trend.
Zásadne sa bude riadiť troma princípmi -viera-národ -demokracia a pripomínať odkaz pápeža Pavla VI., že

politika je najvyššia forma služby ľuďom.


Budeme najmä prostredníctvom internetu bude prezentovať postoje a stanoviská k týmto témam:
1. Zahraničná a vnútorná politika
2. Regionálna politika
3. Rubrika pre zdokumentovanie ekonomických zločinov tzv. vysokej politiky, korupcia, a možnosti zisťovania pôvodu majetku, vrátane možností návratu rozkradnutého štátneho majetku späť do vlastníctva štátu
4. Cigánska kriminalita, evidencia štatistiky trestných činov a právna pomoc jej obetiam, vrátane konkrétnych systémových riešení tzv. „Rómského problému“
5. Sociálne problémy, vrátane sociálnych samovrážd, problematika zdravotne a telesne postihnutých občanov a občanov poškodených štátom
6. Zjednocovanie kresťansky, národne a demokraticky orientovaných občianskych združení, politických strán a občanov do spoločného bloku
7. Zahraničná spolupráca a kontakty

Print Friendly and PDF