Hlavná stránka » Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018

Doplnenie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák a podnetu pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane zo dňa 7. 10. 2018.

František Bednár,  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

 

Okresná prokuratúra Poprad
Štefánikova 100
058 01 Poprad

podatelna.oppp@genpro.gov.sk

 

Poprad 16. 10.2018

 

Vec.  Doplnenie trestného oznámenia  na neznámeho páchateľa  vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle  § 373 ods. 1 Tr. zák  a  podnetu pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane zo dňa 7. 10. 2018.

                                                                          I.

            K podaniu zo dňa 7. 10. 2018 predkladám Okresnej prokuratúre Poprad doplnenie v ktorom  uvádzam  nové skutočnosti a indície  smerujúce k identifikácii osoby, resp. osôb, ktoré iniciovali a financovali bilbordy v kampani s názvom „Kandidát Poprad“ a ktoré sú podľa môjho názoru podozrivé aj z distribúcie anonymných letákov  roznášaných začiatkom októbra vo večerných,  resp. nočných hodinách  do poštových schránok občanov Popradu  s názvom

„Voldemort sa do Popradu nevráti ale ANTON DANKO BY CHCEL“ 

V tomto letáku som bol  na tretej strane v časti s podtitulkom ANTON DANKO A JEHO VERNÍ  označený ako „biely kôň“  kandidáta na primátora Ing. Antona Danka, s ktorým mám mať dohodu, že sa vzdám kandidatúry v jeho prospech.
                                                                           
V súvislosti s identifikáciou páchateľa resp. páchateľov, som uviedol že s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote  ide o tie isté osoby, resp. osobu,  ktoré realizovali a financovali  kampaň  - Kandidát s  megabordmi umiestnenými na frekventovaných miestach v Poprade a zriadením v súčasnosti neexistujúcej webovej stránky www.KANDIDAT.POPRAD.sk a stránky na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/kandidat.poprad/. Na inštalovaných bilbordoch bol  približne identický nápis ako na letákoch distribuovaných v októbri 2018,  Nedovoľme aby sa „VOLDEMORT“ vrátil ! 

Potvrdzoval to aj  článok uverejnený v Podtatranských novinách z 11. 9. 2018 s názvom  EXKLUZÍVNE: Voldemort sa vracia? Nie – on nikdy neodišiel
Kontroverzný megabord v Poprade a kampaň na Kandidáta vyšli spoza opony.
            Po zverejnení podania trestného oznámenia a podnetu pre porušovanie podmienok vedenia a financovania volebnej kampane  na webovej stránke
http://slovensko-dotoho.sk/aktuality/podnet.html dňa 6. 10. 2018 sa anonymná skupina  kampane „Kandidát Poprad“ na sociálnej siete dištancovala od týchto letákov, vyhlásením uverejneným na stránke https://www.facebook.com/kandidat.poprad/ s týmto textom:

Kandidat-poprad.sk

7. október, 12:16 ·


Dobrý deň Popradčania.
Radi by sme sa verejne dištancovali od letáku, ktorý ste si najskôr už viacerí našli v schránkach. Nakoľko je spájaný s našou iniciatívou cez použité oslovenie, chceme sa HRUBO DIŠTANCOVAŤ od takýchto praktík!
Takýto spôsobom komunikácie nám je cudzí! Opätovne sa od neho DIŠTANCUJEME a ODSUDZUJEME HO!!!
NAŠA INICIATÍVA, BOLA PRESNE PROTI TAKÝMTO PRAKTIKÁM!


                                                                         

  II.


Súčasne s trestným oznámením som podal podnet pre porušenie zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach, ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane  pretože

Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospechpolitických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.


            Uvedená kampaň tretej strany s názvom „Kandidát Poprad“, s financovaním bilbordov, vrátane roznosu letákov v októbri 2018, je porušením zákona o volebnej kampani, na čo som upozornil Odbor volieb referenda a politických strán  Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.  Poukázal som aj na povinné zriaďovanie transparentoch účtov, ktorých adresy webových sídiel  sa povinne oznamujú.
Okresnej prokuratúre predkladám  skutočnosti a indície, ktoré potvrdzujú možný súvis a prepojenie  kampane „Kandidát Poprad“  s  jedným z kandidátov na primátora Popradu. 

Pokiaľ sa potvrdí informácia, že objednávateľom bilbordov  kampane „Kandidát Poprad“ je reklamná agentúra King, Media s.r.o.,  https://zazrakynapockanie.sk/
https://www.finstat.sk/46515640/obchodny_register
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakub%E8%E1k&MENO=Daniel&SID=0&T=f0&R=1
Daniela Jakubčáka, ktoreho otec  Ľubomír Jakubčák,
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jakub%E8%E1k&MENO=%BCubom%EDr&SID=0&T=f0&R=1
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=%C4%BDubom%C3%ADr%20Jakub%C4%8D%C3%A1k%20%40Poprad&Tab=financne-ukazovatele  figuruje vo viacerých spoločnostiach človeka  v médiách často spájaného s organizovaným zločinom a mafiou v podtatranskom regióne, je možné vyšetrovaním zistiť prepojenie týchto osôb a preukázať ovplyvňovanie volebnej kampane v komunálnych voľbách v Poprade zo strany ľudí mimo Poprad, ktorí  sú známe svojimi ekonomickými aktivitami v podtatranskom regióne a ich mená sú v médiách spájané s organizovaným zločinom.
https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/v-smokovci-pripravuju-138-apartmanov-patria-medzi-najdrahsie-na-trhu.html

V SMOKOVCI PRIPRAVUJÚ 138 APARTMÁNOV, PATRIA MEDZI NAJDRAHŠIE NA TRHU

Jeho meno sa spomína aj v článku s názvom,
ĎALŠÍ ŠKANDÁL SMERÁCKEHO POSLANCA: KÚPIL FIRMU OD ĽUDÍ S MAFIÁNSKYM POZADÍM, PODNIKÁ VEDĽA TALIANOV! https://www.fakt24.sk/politika/7894-dalsi-skandal-smerackeho-poslanca-kupil-firmu-od-ludi-s-mafianskym-pozadim-podnika-vedla-talianov
V článku sa uvádza, že Pri Brestove v okrese Humenné sú lány polí  s fotovoltaickými elektrárňami, ktoré  vlastní poslanec  Chudík, vo firmách 1. FVE HUMENNÉ a 2. FVE HUMENNÉ (ako  konateľ tam figuruje bratranec Popradského primátora František Závacký). http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Z%E1vack%FD&MENO=Franti%9Aek&SID=0&T=f0&R=1  Podiel si zakúpil smerácky poslanec ešte v roku 2011 od ľudí menom Ľubomír Jakubčák a Milan Kušmírek. Tí majú navyše vlastniť pôdu vedľa elektrární cez ich spoločnosť Tatramarket Poprad. Práve firma, kde pôsobil aj taliansky podnikateľ Roda poberá na túto pôdu dotáciu.

            Sotva možno považovať za náhodu, že na lukratívnom a frekventovanom mieste pri hypermarkete Tesco v Poprade kde bol umiestený bilbord  anonymnej kampane „Kandidát Poprad“  s nápisom „Nedovoľme, aby sa VOLDEMORT vrátil“, sa v súčasnosti nachádza bilbord kandidáta na primátora Alexeja Beljajeva.

AKO potvrdzuje webová stránka https://alexejbeljajev.sk/wp-content/uploads/2018/07/beljajev-volebne-noviny-oktober-a4-web.pdf  KING MEDIA s.r.o.  tlačí aj volebné noviny kde sa na prvej strane pod menom drobným písmom uvádza: Zadávateľ: Alexej Beljajev, Zhotoviteľ: KING MEDIA s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad.

Mám za to, že ak sa potvrdia uvedené skutočností a indície o možnom prepojení kandidáta na primátora pána Alexeja Beljajeva  o  kontaktoch s uvedenými osobami,   som nútený po zverejnení tohto podozrenia vo verejnom záujme vo volebnej kampani, žiadať o ochranu z dôvodu môjho ohrozenia na zdraví a živote.

Moje obavy umocňujú aj viaceré verejne dostupné informácie o pánu Beljajevovi, aj vzhľadom na to, že odkúpil Tatravagónku Poprad  od osoby spájanej s organizovaným zločinom a na otvorený list publikovaný na stránke http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp35.html#otazka

ktorým som ho vyzval, aby sa vyjadril k skutočnosti o čom údajne  rokoval s Jánom Kánom, v súčasnosti podozrivým z vraždy  a ktorému blízke SBS údajne poskytujú služby firmám pána Beljajeva, neodpovedal.


Mám obavy aj preto, lebo  v súvislosti s osobou tohto kandidáta boli publikované skutočnosti  naznačujúce jeho prepojenie s podsvetím ako sa uvádza v článku s názvom

Alexej Beljajev: Andrejův přítel z Petrimexu, ruská spojka ve střední Evropě

uverejnenom na webovom portáli Svobodne forum 24 http://forum24.cz/alexej-beljajev-andrejuv-pritel-z-petrimexu-ruska-spojka-ve-stredni-evrope/
Tiež článok publikovaný na portáli aktuality.sk s názvom

Do envirokauzy je zapletená aj firma známeho podnikateľa Beljajeva

https://www.aktuality.sk/clanok/630252/do-envirokauzy-je-zapletena-aj-firma-znameho-podnikatela-beljajeva/ 
Ako aj skutočnosť, že môj otvorený list, http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp35.html ktorým som pána Beljajeva vyzval, aby vyvrátil tvrdenia o jeho minulosti a prepojení so závadovými osobami bol z blogov Pravda a Sme zakrátko odstránený.  Prílohou k otvorenému listu bolo aj vyjadrenie zamestnancov HMS a.s. odoslané Krajskému súdu v Českých Budějoviciach, prostredníctvom Základnej organizácie Odborového združenia železničiarov Legios a.s. zo dňa 31.5.2017, potvrdzujúce nekalé praktiky  pri presadzovaní  podnikateľských aktivít a likvidácii konkurencie.  http://necenzurovane.net/naj/poprad/pdf/ks_cb_vyjadrenie.PDF


 Som presvedčený, že  za antikampaňou proti Ing. Antonovi Dankovi  a zasahovaním do komunálnych volieb stoja práve títo ľudia, pretože za najväčšiu hrozbu pre nimi podporovaného kandidáta považujú Antona Danka s ktorým účelovo spojili aj mňa, aby sa mi takto pomstili za to, že som v RTVS vo volebnej diskusnej relácii vo voľbách do VÚC  otvoril tému prepojenia bývalého župana s ľuďmi oficiálne v médiách spájanými s organizovaným zločinom a tiež preto, lebo som položil podobné otázky kandidátovi na primátora Popradu p. Beljajevovi.  Preto ako sa vraví, chcú zabiť jednou ranou dve muchy, zdiskreditovať kandidáta Antona Danka a súčasne eliminovať aj mňa.

Dodávam, že stopy tzv. pozemkovej mafie, ktorá špekulatívne odkúpila prístupovú cestu k bytovým domom na Kvetnici pri Poprade vedú tiež do Kežmarku k nastrčenej osobe a firme Danmir, ktorá  bráni vlastníkom bytov v parkovaní, za čo od mesta požadovala zámenu pozemkov s doplatkom 61 600 eur, ktoré mala spoločnosť dostať za to, že sa 31. 3. 2016 na základe kúpnej zmluvy stala vlastníkom pozemkov s prístupovou cestou.  Vedenie mesta nepodniklo žiadne právne kroky na zrušenie tohto špekulatívneho právneho úkonu v rozpore s dobrými mravmi a verejným záujmom a namiesto toho chcelo prijať podmienky spoločnosti Danmir, ktorá chcela za zámenu lukratívny pozemok v hodnote 132 400 eur v Mlynčekoch s doplatkom. Keďže som na tento prípad upozornil k zámene nedošlo. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke  http://necenzurovane.net/naj/naj10.html .

                                                                                              František Bednár
Na vedomie:

Odbor volieb referenda a politických strán

Sekcia verejnej správy MS SR
Drieňova 22,
826 86 Bratislava 29 Trestne oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák a podnet pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane


Tak som sa z letáku dozvedel, že som biely kôň, ktorý sa vzdá kandidatúry v prospech Antona Danka. Pri mojom rozpočte na volebnú kampaň vo výške cca 700 eur mi utajení hrdinovia a bojovníci proti Voldermortovi zo skupiny „Kandidát“ začali robiť antikampaň, takže sa Popradčania aspoň dozvedia, že existuje obskúrna postavička s menom František Bednár, ktorá má síce negatívnu ale predsa len reklamu zadarmo. Keďže ja sa zo zásady pod všetky moje aktivity podpisujem svojim menom a nemám rád zbabelých anonymných hrdinov, podal som podanie na prokuratúru a podnet MV SR pre porušovanie zásad financovania volebnej kampane. Skúsme si už vopred zatipovať kto financoval bilbordy a letáky kampane „Kandidát“ a v prospech koho. Touto cestou vyhlasujem, že týchto hrdinov sklamem keďže sa určite nevzdám kandidatúry v prospech pána Antona Danka, ktorému som nikdy nemusel zaplatiť odškodnenie a s ktorým som neprehral 4 súdy ako tárajú v ich letáku. Spisová značka rozsudku OS Poprad je uvedená v tr. oznámení podanom prokuratúre a každý si podľa nej môže rozsudok vyhľadať na stránke MS SR. Nájdu tam aj rozsudok v môj prospech. Rovnako im odkazujem, že nepovažujem za fér kritizovať niekoho kto už nie je vo funkcii 4 roky. Takže na“boj“ proti pánovi Dankovi nech si nájdu iného hrdinu. Ak budem chcieť tak sa pána Danka sám opýtam na rozhodnutia z minulosti, ktoré nepovažujem za správne a aj to či vie priznať aj chybu a je schopný sebareflexie. Každý sa môže mýliť ale je chybou v omyle zotrvať.
František Bednár


František Bednár,  Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

 

Okresná prokuratúra Poprad

Štefánikova 100
058 01 Poprad
podatelna.oppp@genpro.gov.sk

 

Poprad 6. 10.2018

 

Vec.  Trestne oznámenie  na neznámeho páchateľa  vo veci podozrenia z prečinu ohovárania v zmysle  § 373 ods. 1 Tr. zák  a  podnet pre porušenie zákona č. 181/2014 - podmienok vedenia a financovania volebnej kampane

                                                                       

I.

            Dňa 6. 10. 2018  bol vo večerných,  resp. nočných hodinách, distribuovaný do poštových schránok občanov v Poprade  leták s názvom

„Voldemort sa do Popradu nevráti ale ANTON DANKO BY CHCEL“ 

V tomto letáku sa na tretej strane v časti s podtitulkom ANTON DANKO A JEHO VERNÍ uvádzajú nepravdivé údaje, ktoré značnou mierou ohrozujú vážnosť mojej osoby u spoluobčanov, a ktoré sú spôsobilé narušiť rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu ujmu.

 V komunálnych voľbách  kandidujem ako nezávislý kandidát na funkciu primátora.

            Citujem z tohto letáku:  „Inak, medzi akože protikandidátmi  má aj svoje biele kone. V pravom  okamihu-ideálne pár dní pred voľbami-sa s pokorou vzdajú v prospech „Bossa“ a vysvetlia svojim voličom, že jedine  Anton Danko je spasiteľ Popradu. Za všetkých spomeňme  aspoň obskúrnu postavičku Františka Bednára. Kedysi „Dankobijec“ si  dnes o ňom nedovolí napísať ani čiarku. Potom čo s ním prehral štyri súdy a musí mu zaplatiť odškodné sa dohodli a Bednár dnes páli na všetky strany. Iba na Danka nie.“
K uvedeným nepravdivým údajom uvádzam, že sa nemienim vzdať kandidatúry v prospech pána Antona Danka, čo jednoznačne dokáže volebná kandidátka k termínu komunálnych volieb dňa 10. 11. 2018 a nemám v náplni práce povinnosť  vyjadrovať  sa kriticky k jeho osobe pretože od roku 2014 už nie je vo funkcii a  komunálnej politike.

            Nie je pravdou, že som s pánom Antonom Dankom prehral štyri súdu a musím mu zaplatiť odškodné, čo má byť dôvodom dohody.   Uvedené skutočnosti jednoznačne  vyvracia rozsudok Okresného súdu v Poprade č. k. 7C/452/2012   zo dňa 13. 4. 2016, ktorým súd v  spore o ochranu osobnosti rozhodol, že sa mám p. Dankovi ospravedlniť listom odoslaným na jeho adresu za jeden výrok. Trovy konania súd účastníkom konania  nepriznal  a o odškodnení súd v zmysle petitu žaloby  nerozhodoval.

Nie je preto pravdou, že som prehral štyri súdy a musel zaplatiť odškodné. Okresný súd v Poprade dňa 23. 10. 2017  rozhodol rozsudkom aj vo veci mojej žaloby na ochranu osobnosti proti Antonovi Dankovi  č. k. 21C/89/2013, že pán Anton  Danko sa mi má rovnako listom odoslaným na moju adresu ospravedlniť za niektoré medializované tvrdenia  o mojej osobe.  Rozsudok ešte nie je právoplatný pretože o sťažnosti na päťročné prieťahy  Ústavný súd SR k dnešnému dňu nerozhodol.

            Mám za to, že nepravdivé údaje uvedené v letáku, ktorý bol distribuovaný do schránok občanov Popradu napĺňajú zákonne znaky prečinu ohovárania v zmysle § 373 ods. 1 Tr. zák.
a sú spôsobilé značnou mierou ohroziť moju  vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ma  v zamestnaní, či  v podnikaní, narušiť moje  rodinné vzťahy alebo spôsobiť mi inú vážnu ujmu.

                                                                            

  II.

V súvislosti  s identifikáciou  páchateľov,  resp. páchateľa, uvádzam, že s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote  ide o tie isté osoby, resp. osobu,  ktoré realizovali a financovali 

kampaň  - kandidát

s  megabordmi umiestnenými na frekventovaných miestach v Poprade a zriadením v súčasnosti neexistujúcej webovej stránky www.KANDIDAT.POPRAD.sk a stránke na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/kandidat.poprad/  Na inštalovaných bilbordoch bol  približne identický nápis ako na letákoch distribuovaných v októbri 2018, 

Nedovoľme aby sa „VOLDEMORT“ vrátil !

Dôkazom k identifikácii  je článok uverejnený v Podtatranských novinách z 11. 9. 2018 s názvom  EXKLUZÍVNE: Voldemort sa vracia? Nie – on nikdy neodišiel


Kontroverzný megabord v Poprade a kampaň na Kandidáta vyšli spoza opony.

Uvedený článok bol publikovaný v printovej verzii a nachádza sa aj na webovej stránke  http://www.podtatranske-noviny.sk/2018/09/vieme-prvi-voldemort-sa-vracia-nie-on-nikdy-neodisiel/
Pre orgány činné v trestnom konaní by nemal byť problém identifikovať páchateľa, keďže v predmetnom článku sa uvádza, že jeho adresu má redakcia Podtatranských novín a rovnako ako  v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenky k odhaleniu páchateľov viedli elektronické a digitálne stopy  aj v tomto prípade existuje dostatok stôp, či už pri registrácii webovej stránky alebo priamo zistenie objednávateľa  a platcu viacerých bilbordov rozmiestnených po celom Poprade. 

                                                                           III.

Súčasne s trestným oznámením podávam podnet pre porušenie zákona  č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“), ktorý upravuje podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon.

        Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.
   

 Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.


            Uvedená kampaň tretej strany s názvom Kandidát –resp. nedovoľme,  aby sa Voldemort vrátil, s financovaním bilbordov, vrátane roznosu letákov v októbri 2018, je porušením zákona o volebnej kampani, na čo upozorňujem Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra SR. 
Poukazujem aj na povinné zriaďovanie transparentoch účtov, ktorých adresy webových sídiel  sa oznamujú na emailovú adresu  volby@minv.sk   
V uvedenom prípade je evidentné porušenie zákona  o financovaní volebnej kampane, ktorá je vedená treťou stranou v prospech určeného kandidáta na čo upozorňujem.

Malo by byť preto povinnosťou  orgánov činných v tresnutom konaní identifikovať  na základe uvedených skutočností a dôkazov  osoby alebo osobu, ktorá je porušovateľom zákona.

Ako kandidát, ktorý je povinný dodržiavať zákon, zriadiť si transparentný osobný účet, zverejniť náklady na volebnú kampaň  a do 30 dní  a  pod hrozbou pokuty poslať MV SR hlásenie o nákladoch na volebnú kampaň, mál by som mať preto aj právo vedieť aké náklady na volebnú kampaň vynaložili iniciátori kampane „Kandidát“, vrátane toho kto a v prospech ktorého kandidáta na primátora Popradu túto kampaň financoval.


Príloha:

  1. 1. Leták Voldemort sa do Popradu nevrátil ale ANTON DANKO BY CHCEL
  2. 2. Článok Podtatranských novín - EXKLUZÍVNE: Voldemort sa vracia? Nie – on nikdy neodišiel  Kontroverzný megabord v Poprade a kampaň na Kandidáta vyšli spoza opony.

                                                                                  František Bednár

Na vedomie:

Odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov 

Drieňova 22,
826 86 Bratislava 29 

Print Friendly and PDF