Hlavná stránka » Komunálne voľby

Komunálne voľby 2018

Prebudí sa v novembri 2018 nevoliaca 65%-ná mlčiaca väčšina alebo v komunálnych voľbách rozhodne opäť 35 % tých z ktorých väčšina sa dá kúpiť za prázdne sľuby, vízie a peniaze vyhodené na volebnú kampaň a bilbordy?

Návrh programu, uverejnený 20. novembra 2017, bol doplnený o podnety občanov Popradu.

Program vychádzal z údajov o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Aquapark a Brantner, sprístupnených mestom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám od vzniku týchto spoločností, ktoré potvrdili, že podnikateľ Telensky si z nás robí dobrý deň a spoločnosť Brantner mestu dáva len omrvinky.
Odpoveď mesta Poprad na žiadosť o sprístupnenie informácie z 12.12. 2017

Prioritou je  obmedzenie vplyvu oligarchov a preto je našou povinnosťou voči občanom Popradu otvorene povedať, že  komunálnu politiku aj v  našom meste už dlhodobo ovplyvňujú ekonomicky vplyvní ľudia z pozadia, čo žiaľ priznal sám primátor Jozef Švagerko, keď sa chválil, že kto mu financoval volebnú kampaň. Na podozrenie z korupčného správania primátora bol upozornený odbor prevencie korupcie Kancelárie predsedu vlády a následne vec preverovala NKA vydaním uznesenia ČVS: PPZ-994/NKA-PK-VY-2017. Nedostatok dôkazov nevyvracia podozrenie ani politicko-morálnu zodpovednosť a po zistení nových skutočností nevylučuje podanie opakovaného podnetu.

Vyhlasujem, že podporujem každé podnikanie ak je však férové a pre mesto a jeho občanov obojstranne výhodné a prospešné.

V roku 1996 sa mesto pod gesciou KDH a vládnutím nebohého exprimátora Kubíka, neskôr SDKÚ, spolustranníka primátora Švagerka a viceprimátora Wzoša, trestuhodne ľahkomyseľné vzdalo tepelného hospodárstva bývalého Mestského bytového podniku, ktoré na 20 rokov dostala do správy zahraničná nadnárodná spoločnosť. Mestu ostal len 25 %-ný podiel. V období možnosti dosiahnutia najvyššieho zisku vzhľadom na to, že bytové domy ešte neboli zatepľované sa mesto týmto rozhodnutím pripravilo o ekonomicky vplyv nad lukratívnym tepelným hospodárstvom, ktoré sa dostalo späť do jeho správy ale už za úplne iných podmienok 1. januára 2017. Bohužiaľ zmenil sa len spôsob skrytého tunelovanie spoločnosti. Zisk už nejde do zahraničia ale na právne služby vo výške 18 000 eur, sponzorské pre združenie Pre mesto a ďalšie s vedením mesta spriaznené subjekty.

Mesto Poprad vlastní 15-percentný podiel v spoločnosti Aquapark Poprad, s.r.o. za to, že pri založení spoločnosti v roku 2002 vložilo do spoločnosti areál krytej plavárne a geotermálny vrt. Niet pochýb, že podnikateľ Ján Telensky je zdatný a šikovný manažér, ktoré tento majetok niekoľkonásobne znásobil a nikto ho nemôže obviňovať za to, že len využil neschopnosť a diletantstvo vedenia mesta, ktoré sa vzdalo majoritného vplyvu nad rozhodovaním o tomto majetku. Časť verejnosti však nevníma pozitívne, že z Aquaparku sa stala VIP zóna pre väčšinou už len zahraničných turistov a Popradčania navštevujú cenovo prístupnejšie kúpaliská vo Vrbove, Spišskej Novej vsi alebo Kežmarku so zľavami pre domácich. Presadíme preto väčší podiel mesta v spoločnosti v tejto spoločnosti a zľavy pre Popradčanov. Do roku 2012 ako potvrdzuje článok uverejnený v Korzári zo dňa 19,12.2012 s názvom Poprad ako podnikateľ zarobil aj stratil http://poprad.korzar.sme.sk/c/6641214/poprad-ako-podnikatel-zarobil-aj-stratil.html spoločnosť Aquapark vykazovala stratu a oficiálne sa uvádzalo, že mesto z nej nemá žiadny zisk.  Keďže ďalšie spoločnosti blízke podnikateľovi Janovi Telenskemu získali do vlastníctva viaceré polyfunkčné domy, pozemky a iné nehnuteľnosti požiadali  sme  o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od roku 2002. Obchodný register SR: spoločnosti J. Telenskeho

Občania Popradu majú preto právo na spravodlivé prerozdelenie zisku Aquaparku pre mesto a zľavy, keďže zdrojom zisku majoritnej anglickej spoločnosti sú geotermálny vrt a areál bývalého kúpaliska s pozemkami.

Nakoľko zisk pre mesto Poprad od spoločnosti Brantner je vzhľadom na rozsah jej činnosti neprimerane nízky a pochybnosti vzbudzuje aj zmluva o poskytovaní verejnoprospešných služieb na 10 rokov, ktorú 25. 7. 2017 podpísal primátor Švagerko, požiadali sme o sprístupnenie informácie o výške zisku pre mesto od vzniku spoločnosti v roku 2003. Zmluva o poskytovaní verejnoprospešnýcnh služieb   Zmluva o poskytovaní verejnoprospešnýcnh služieb

Spoločnosť Veolia voda, ktorá na 30 rokov po skrytej privatizácii zabezpečuje distribúciu vody, sa zbavila zodpovednosti za opravy rozvodov za vodomerom a časté úniky vody v dôsledku porúch starých potrubí fakturuje spotrebiteľom. Budeme preto iniciovať zmenu legislatívy, aby boli fakturačné vodomery umiestnené v domoch tak ako je to v prípade elektrickej prípojky. V zahraničí sa odpočet vodomeru už dávno robí diaľkovým odpisom. Nový zákon podľa ktorého musí byť vodomerná šachta max. 10 m od hlavného rozvodu vody prenáša náklady za opravy potrubia a únik vody za vodomerom na plecia občanov. Týmto je spotrebiteľ povinný znášať náklady za opravu potrubia často aj v dĺžke niekoľko desiatok metrov. V prípade zvolenia za primátora ako predseda dozornej rady PVS náš kandidát navrhne ako dočasné opatrenie do zmeny legislatívy automatizované kontrolné mechanizmy na zistenie úniku vody podľa overeného systému - podnikateľa z Popradu, ktorý poskytne Popradčanom tento jedinečný systém, ktorý monitoruje reálnu spotrebu a porovnáva ju so stavom fakturačného vodomeru, čím sa predíde zbytočným finančným stratám za únik vody pri poruche potrubia, čo sa často zistí v lepšom prípade až na konci roka pri ročnom vyúčtovaní.

Našou ďalšou prioritou je splniť  to čo nebolo splnené víťazmi volieb v roku 2014, ktorí sľubovali v bode č. 5. Bývanie a práca pre Popradčanov, vytvorenie mestského podniku na výstavbu bytov, čo vytvorí nárast bytov za nižšiu nadobúdaciu cenu a vytvorenie finančného modelu pre nájomné byty, aby boli prístupné pre občanov zo sociálne slabších príjmových skupín. 
Realita však ukázala, že sľuby skončili pri verejnej súťaži na predaj bývalých Duklianskych kasárni o ktoré mali v minulosti záujem oligarchovia ako Andrej Kiska a ďalší.  Urobíme preto všetko preto, aby  na výstavbe bytov  a domov nezarábali špekulanti, čim by sa zastavil úbytok obyvateľov mesta pretože mladí ľudia nemajú zabezpečené dostupné bývanie a primeranú mzdu.

Ak Vás tento volebný program oslovil, máte odvahu urobiť niečo pre naše deti a nepatríte k mlčiacej ľahostajnej väčšine, ktorá len nadáva a nerobí nič preto, aby sa v našom meste neopravovali cesty a chodníky, nevyhadzovali peniaze na projekty rekonštrukcii námestia a rôzne Smart City, len pred voľbami,  spojte sa s nami a zmeňme naše mesto k lepšiemu tak, aby  o ňom nerozhodovalo len  niekoľko  špekulantov prostredníctvom s nimi  prepojených funkcionárov a poslancov mesta. Komunálne voľby sú poslednou šancou pre skutočnú zmenu v našom meste.

František Bednár

Print Friendly and PDF