Podnety a výzvy Františka Bednára

Ako nemá vyzerať komunálna politika a ako prichádzame o peniaze